Lidmaatschap Spirit Beach

Kosten
Vrijspelen/trainen senioren: € 40,00.-*
Trainen junioren: € 40,00.- **
Aanschaf Spirit Beach tenue: € 20,00.-
* Je kan minimaal 16 en maximaal 32 x zelfstandig spelen en/off trainen.
**Ieder jeugdlid ontvangt ruim 20 uur training (16 lessen+)

Aanmelden
Meldt je snel aan via ons mailadres: cvvspiritbeach@gmail.com onder vermelding van:
Naam:
Leeftijd:
Telefoonnummer:
Voorkeuren:
Wil je wel of niet een Spirit Beach shirt aanschaffen:
Maat shirt: